داستان شکل گیری ویانا
_

داستان ما

_

جرقه یک ایده

سال ۱۳۹۴ ایده ی ویانا متولد شد و قراربر این شد تا تحولی در آموزش رباتیک دانش آموزی به وجود بیاید. «طرح استعدادیابی رباتیک»  توسط نخبگان جهانی رباتیک با سابقه بیش از ۱۰ سال فعالیت اجرا شده است. مراحل استعدادیابی به صورت تخصصی در سه رشته مهندسی نرم افزار و الکترونیک و مکانیک از سنین ۷ تا ۱۶ سال توسط تیم حرفه ای آکادمی ویانا انجام میشود.

سال ۱۳۹۴

این ایده چطور گسترش یافت؟

داستان ویانا از ۱۳۹۸ جدی تر شد به طوری که فعالیت از استان یزد به نقاط مختلف کشور گسترش پیدا کرد. مجموعه ویانا عضو شرکت های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میباشد و در کنار آموزش و استعدادیابی رباتیک، در زمینه ی فناوری مکاترونیک و هوش مصنوعی ، طراحی و ساخت ربات ها و تولید اسباب بازی رباتیکی فعالیت میکند.

سال ۱۳۹۸

کمک ما به شما

ما به دانش آموزان کمک میکنیم تکنولوژی های جدید در حال توسعه را به کنترل خود در آورند و با کمک گرفتن از علم رباتیک و هوش مصنوعی دنیای بهتر برای خود انسان ها رقم بزند.

_

خدمات ما

تولید محتوا آموزشی

آموزش رباتیک

باشگاه رباتیک مدارس

اسباب بازی های رویانیک

مسابقه ویاناکاپ

رویداد های ``آینده``

سوالی دارید از ما بپرسید!

۲۰۱۱

مسابقات بین المللی

IRANOPEN2011

مقام سوم مسابقات بین المللی IRANOPEN2011 در لیگ مین یاب

۲۰۱۲

مسابقات بین المللی

IRANOPEN2012

مقام اول مسابقات بین المللی IRANOPEN2012 در لیگ مین یاب

۲۰۱۲

مسابقات بین المللی

IRANOPEN2012

مقام دوم مسابقات بین المللی IRANOPEN2012 در شاخه اصلی لیگ امدادگر واقعی

۲۰۱۲

مسابقات بین المللی

IRANOPEN2012

مقام دوم مسابقات بین المللی IRANOPEN2012 در لیگ امدادگر واقعی در بخش Best of Mobility

۲۰۱۲

مسابقات جهانی

ROBCUP2012

مقام سوم مسابقات جهانی ROBCUP2012 کشور مکزیک در لیگ امدادگر واقعی

۲۰۱۳

مسابقات بین المللی

IRANOPEN2013

مقام اول مسابقات بین المللی IRANOPEN2013 در لیگ امدادگر واقعی در بخش Best of Manipulation

۲۰۱۳

مسابقات جهانی

ROBCUP2013

شرکت مسابقات جهانی ROBCUP2013 کشور هلند در لیگ امدادگر واقعی

۲۰۱۴

مسابقات بین المللی

IRANOPEN2014

مقام دوم مسابقات بین المللی IRANOPEN2014 در شاخه اصلی لیگ امدادگر واقعی

۲۰۱۴

مسابقات جهانی

ROBCUP2014

مقام اول مسابقات جهانی ROBCUP2014 کشور برزیل در لیگ امدادگر واقعی در شاخه Best of UAV

۲۰۱۴

مسابقات جهانی

ROBCUP2014

مقام اول مسابقات جهانی ROBCUP2014 کشور برزیل در لیگ امدادگر واقعی در شاخه Best of Manipulation

۲۰۱۱
۲۰۱۵

مسابقات بین المللی

IRANOPEN2015

مقام اول مسابقات بین المللی IRANOPEN2015 در شاخه اصلی لیگ امدادگر واقعی

۲۰۱۵

مسابقات جهانی

ROBCUP2015

مقام سوم مسابقات جهانی ROBCUP2015 کشور چین در لیگ امدادگر واقعی

۲۰۱۶

مسابقات بین المللی

IRANOPEN2016

مقام دوم مسابقات بین المللی IRANOPEN2016 در شاخه اصلی لیگ امدادگر واقعی

۲۰۱۷

مسابقات بین المللی

IRANOPEN2017

مقام دوم مسابقات بین المللی IRANOPEN2017 در شاخه اصلی لیگ امدادگر واقعی

۲۰۱۷

مسابقات بین المللی

IRANOPEN2017

مقام اول مسابقات بین المللی IRANOPEN2017 در لیگ امدادگر واقعی در شاخه Best of Mobility

۲۰۱۷

مسابقات جهانی

 ROBCUP2017

مقام اول مسابقات جهانی ROBCUP2017 کشور ژاپن در لیگ امدادگر واقعی

۲۰۱۸

مسابقات بین المللی

IRANOPEN2018

مقام دوم مسابقات بین المللی IRANOPEN2018 در شاخه اصلی لیگ امدادگر واقعی

۲۰۱۸

مسابقات آسیایی

ROBOCUP Asia Pacific 2018

مقام اول مسابقات آسیایی ROBOCUP Asia Pacific 2018 جزیره کیش در لیگ امدادگر واقعی در شاخه  Best of Manipulation

۲۰۱۸

تاسیس شرکت

وستا صنعت ۱۳۹۷

۲۰۱۹

تاسیس شرکت

ویانا آکادمی ۱۳۹۸

۲۰۱۱
۲۰۱۵

مسابقات بین المللی

IRANOPEN2015

مقام اول مسابقات بین المللی IRANOPEN2015 در شاخه اصلی لیگ امدادگر واقعی

۲۰۱۵

مسابقات جهانی

ROBCUP2015

مقام سوم مسابقات جهانی ROBCUP2015 کشور چین در لیگ امدادگر واقعی

۲۰۱۶

مسابقات بین المللی

IRANOPEN2016

مقام دوم مسابقات بین المللی IRANOPEN2016 در شاخه اصلی لیگ امدادگر واقعی

۲۰۱۷

مسابقات بین المللی

IRANOPEN2017

مقام دوم مسابقات بین المللی IRANOPEN2017 در شاخه اصلی لیگ امدادگر واقعی

۲۰۱۷

مسابقات بین المللی

IRANOPEN2017

مقام اول مسابقات بین المللی IRANOPEN2017 در لیگ امدادگر واقعی در شاخه Best of Mobility

۲۰۱۷

مسابقات جهانی

 ROBCUP2017

مقام اول مسابقات جهانی ROBCUP2017 کشور ژاپن در لیگ امدادگر واقعی

۲۰۱۸

مسابقات بین المللی

IRANOPEN2018

مقام دوم مسابقات بین المللی IRANOPEN2018 در شاخه اصلی لیگ امدادگر واقعی

۲۰۱۸

مسابقات آسیایی

ROBOCUP Asia Pacific 2018

مقام اول مسابقات آسیایی ROBOCUP Asia Pacific 2018 جزیره کیش در لیگ امدادگر واقعی در شاخه  Best of Manipulation

۲۰۱۸

تاسیس شرکت

وستا صنعت ۱۳۹۷

۲۰۱۹

تاسیس شرکت

ویانا آکادمی ۱۳۹۸

۲۰۱۱